Päiväkoti ja
vanhusten
palvelutalo

Hoivatalo Vuori-
pirtti