top of page

Mitä kannattaa huomioida arkkitehtitoimiston valinnassa? - Vinkit onnistuneeseen valintaanMitkä asiat ovat merkittäviä arkkitehtitoimiston valinnassa? Seuraavassa blogitekstissä käydään läpi muutamia vinkkejä, jotka kannattaa huomioida arkkitehtitoimiston valinnassa. Tekstissä käsitellään aihetta niin yksityisen kuin yritysasiakkaan näkökulmasta.
Arkkitehtitoimisto, joka ymmärtää


Kun puhutaan arkkitehtisuunnittelusta suoraan yksityisille, puhutaan yleensä omakotitalon suunnittelusta. Oman kodin rakentaminen on yleensä ihmisen suurimpia hankintoja, jolloin on tärkeää, että kodista tulee juuri asiakkaan tarpeisiin sopiva. Arkkitehtitoimiston tärkeimpiä tehtäviä onkin vastata suunnitelmillaan asiakkaan tarpeisiin.


Arkkitehtitoimiston valinnassa on huomionarvoista, että asiakkaan ja arkkitehdin kemiat pelaavat yhteen. Jotta lopputuloksesta tulisi asiakkaan näköinen, on arkkitehdin ymmärrettävä asiakkaansa mielenmaisema. Kun kemiat toimivat yhteen, yleensä myös viestintä asiakkaan ja arkkitehdin välillä toimii.


Arkkitehtitoimiston viestintä asiakkaalle on merkittävää, jotta suunnitteluratkaisut pystytään havainnollistamaan asiakkaalle ymmärrettävästi. Jos asiakas ei ymmärrä arkkitehdin ratkaisuja, on hyvin epätodennäköistä, että lopputulos vastaa asiakkaan tarpeisiin.


Yritysasiakkaalle suunniteltaessa korostuu erityisesti asiakasyrityksen liiketoiminnan ymmärtäminen. Olennaista on, että arkkitehtitoimisto ymmärtää asiakkaansa liiketoimintakonseptin eli millä toimintatavoilla ja periaatteilla liiketoimintaa harjoitetaan sekä mistä liiketoiminnan tuotto syntyy. Arkkitehtitoimisto on suunnitelmillaan avainroolissa hankkeen onnistumisen kannalta. Jos arkkitehtitoimisto ei ymmärrä asiakkaansa liiketoimintaa, hänen on mahdotonta tuottaa lisäarvoa asiakkaalle.


Jotta suunnittelun tehokkuus ja arkkitehtitoimiston hyöty saataisiin maksimoitua, on tärkeää panostaa pitkä-aikaisiin kumppanuuksiin arkkitehtitoimiston ja yritysasiakkaan välillä. Tällöin arkkitehtitoimiston ymmärrys yrityksen liiketoimintaa kohtaan syvenee ja asiakkaan saamat suunnitelmat tukevat liiketoimintaa ja sen kehitystä.Kokenut arkkitehtitoimisto


Yleensä toiveet ja haaveet kodista voivat olla epämääräisiä ajatuksia rakennushankkeeseen ryhtyessä. Kokenut arkkitehti pystyy auttamaan toiveiden jäsentelyssä sekä löytämään luovia ratkaisuja haastaviinkin ratkaisuihin. Monesti arkkitehti pystyy myös löytämään asiakkaalta toiveita, joita hän ei itse vielä tiennyt hänellä olevan.


Kokenut ja ammattitaitoinen arkkitehti ymmärtää rakennusprojektin kokonaisuutena. Jotta suunnitteluprosessi saadaan vietyä mahdollisimman mutkattomasti läpi, on kokonaisuuden ymmärtäminen tärkeässä roolissa. Arkkitehdin tulee suunnitelmissaan osata ottaa huomioon asiakkaan toiveiden lisäksi mm. viranomaisvaatimukset, soveltuminen rakennettuun ympäristöön, kustannustekijät sekä tekniset vaatimukset. Mitä enemmän korjattavaa suunnitelmiin tulee, sitä korkeammaksi suunnittelun kustannukset kasvavat.


Rakennusprojektin kustannuksista karkeasti n. 90 % määritellään hankkeen suunnitteluvaiheessa. On siis tärkeää, että arkkitehdillä on ymmärrys tekemiensä valintojen vaikutuksista rakentamisen kustannuksiin. Ymmärrys syntyy kokemuksesta, jolloin arkkitehti osaa suunnitelmissaan löytää kustannustehokkaita keinoja toteuttaa haluttu ratkaisu.


Rakennusluvan hakemisessa kokenut arkkitehti on tehokas valinta. Mitä useamman lupaprosessin arkkitehti on käynyt läpi, sitä todennäköisemmin arkkitehti osaa ennakoida mahdolliset haasteet lupavaiheessa. Referensseihin on siis hyvä tutustua ennen arkkitehdin valintaa.


Arkadin suunnittelemiin kohteisiin voit tutustua täältä.コメント


コメント機能がオフになっています。
bottom of page