top of page
ARKADI ARKKITEHDIT_LOGO.png

Arkkitehtipalvelut ammattilaisille

Olemme luotettava yhteistyökumppani asuntorakentajille, palvelukiinteistöjen kehittäjille ja toimitilarakentajille. Panostamme pitkäaikaisiin kumppanuksiin, edistääksemme asiakkaan kanssa yhteisiä tavoitteitamme. Pyrimme omalla osaamisellamme luomaan asiakkaamme liiketoiminnalle lisäarvoa.

Olemme kokenut ja innovatiivinen arkkitehtitoimisto. Olemme suunnitelleet satoja asuntoja sekä useita toimitiloja ympäri Suomea. Meillä on lisäksi 15 vuoden kokemus palvelutalohankkeiden suunnittelusta. 

Emme ole ainoastaan rakennusten suunnittelijoita vaan ymmärrämme rakentamisen kokonaisuutena. Erityisosaamisemme on lupaprosessien läpiviennissä, kustannusten ymmärtämisessä sekä arkkitehtuuriltaan laadukkaiden kokonaisuuksien tuottamisessa.


 

Suunnitteluprosessin vaiheet
 

Lähtötiedot

Kerätään hankkeen lähtötiedot ja sovitaan aikataulusta. Selvitämme alueen kaavamääräykset, rakentamistapaohjeen ja rakennusjärjestyksen sekä käymme ennakkoneuvottelut rakennusvalvonnan kanssa. 

Luonnossuunnittelu 
 

Laadimme luonnossuunnitelmat lähtötietojen pohjalta yhteistyössä erikoissuunnittelijoiden kanssa. Hyväksytämme suunnitelmat rakennusvalvontaviranomaisella.

Myyntikuvat

Teemme tarvittaessa laadukkaan markkinointiaineston kohteeseen. 

Rakennuslupaprosessi

Laadimme rakennuslupakuvat ja hoidamme rakennusluvan hakemisen sähköisessä rakennuslupajärjestelmässä. 

Toteutuspiirustukset ja rakentamisvaihe

Laadimme tarvittavat työ- ja erikoispiirustukset yhteistyössä erikoissuunnittelijoiden kanssa sekä osallistumme työmaakokouksiin.

bottom of page