top of page

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Arkadi Arkkitehdit Oy

Voudintie 4, 90400 Oulu

Y-tunnus 3193166-8

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Samu Ilmarinen

samu.ilmarinen@arkadi.fi

044 522 8121

3. Rekisterin nimi

Arkadi Arkkitehdit Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelemme henkilötietojasi asiakassuhteen hoitamiseksi ja erityisesti voidaksemme täyttää kanssasi tehdyt sopimukset, laskutus mukaan lukien. Käsittelemme henkilötietoja myös palveluidemme ja muun liiketoiminnan analysointiin ja kehittämiseen sekä tilastointitarkoituksiin. 

Käytämme tietoja suoramarkkinointiin rekisterinpitäjän palveluista ja tuotteista olemassa oleville tai entisille asiakkaille, elleivät he ole erikseen kieltäneet suoramarkkinointia. Suoritamme tuotteiden ja palveluiden markkinointia sekä luomme tarjouksia arkkitehtisuunnittelusta sellaisille potentiaalisille asiakkaille, jotka ovat täyttäneet sivuilla täytettävän tarjouspyyntölomakkeen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yritys / organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköposti) sekä tiedot rakennuspaikasta ja suunnitelmista tulevan rakennuksen osalta. Sopimuksien / tarjouksien valmistelemiseksi ja täyttämiseksi tarvitsemme tietoja esimerkiksi rakennuspaikan sijainnista.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Keräämme henkilötietoja eristyisesti sinulta itseltäsi, kun annat tietojasi asioidessasi Arkadi Arkkitehdit Oy:n kanssa. Voit antaa itsestäsi tietoja esimerkiksi tarjouspyynnön yhteydessä esimerkiksi verkko- tai mobiilisivuillamme, sosiaalisen median palveluiden kautta, sopimuksissa, asiakastapaamisissa ja muissa tilanteissa, jossa luovutat tietojasi.

Rekisterinpitäjän internet-sivuilla voidaan kerätä sivun käyttäjien käyttäytymistietoja (esimerkiksi selain, maantieteellinen sijainti, IP-osoite, vierailuaika sivuilla, katsellut sivut) evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön kieltämällä haluamansa evästeet evästeselosteen asetuksista. Evästeitä käytetään sivuston parantamiseen ja yleisen statistiikan keräämiseen. 

 

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita sivustot voivat käyttää tehdäkseen käyttäjäkokemuksesta tehokkaamman. Lain mukaan voimme tallentaa evästeitä laitteellesi, mikäli se on ehdottoman tärkeää sivuston toiminnan kannalta. Tarvitsemme suostumuksesi kaikenlaisten evästeiden käytölle.
Tämä sivusto käyttää erityyppisiä evästeitä. Jotkut evästeet ovat sivuillamme esiintyvien kolmansien osapuolten palveluiden asettamia.

Tämän rekisterin sisältämiin rekisteröityihin tehdään automaattista päätöksentekoa profiloinnin kautta sopivan sisällön kohdentamiseksi. 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Luovutamme henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Nettisivustoamme ylläpidetään Wix.com-alustalla. Tietojasi saatetaan tallentaa Wix.comin tietokantaan ja sovelluksiin. Wix.com tallentaa kaikki henkilötiedot palomuurilla suojatuille palvelimille. 

Osa käyttämistämme henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä palveluista voi toimia Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tietojen siirrossa noudatetaan tällöin tietosuojalainsäädännön vaatimuksia ja esimerkiksi käytetään Euroopan komission mallisopimuslausekkeita sovittaessa tietojen siirrosta henkilötietojen käsittelijätahon kanssa. 

Käytämme sivustolla myös ulkopuolisia palveluita esimerkiksi markkinoinnin seuraamiseen ja palvellaksemme asiakkaitamme entistäkin paremmin. Alla lyhyt kuvaus käyttämistämme ulkopuolisista palveluistamme. Suosittelemme, että tutustutte lisäksi palveluiden omiin tietosuojakäytäntöihin. 

Google Analytics

Google Analytics on Googlen seurantatyökalu, joka kertoo muun muassa kuinka paljon sivustolla on vieraita tiettyinä aikoina ja mitä kautta kävijät tulevat sivuistolle. Käytämme Analyticsiä markkinoinnin ja kohderyhmien käyttäytymisen seuraamiseen.

Lisätietoja: Googlen tietosuojakäytännöt ja Google Analyticsin tietosuoja- ja turvallisuusperiaatteet

Wix

Lisätietoja: https://www.wix.com/about/privacy

Facebook ja instagram

Lisätietoja: https://www.facebook.com/privacy/explanation

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

bottom of page