top of page

Tonttia hankkimassa? - arkkitehdin vinkit tontin valintaan

Tontin valinnan merkitystä ei voi korostaa liikaa rakentamisessa. Oli kyseessä sitten omakotitalon tai isomman rakennuskokonaisuuden rakentamisesta, kiinnittämällä huomioita tontin valinnassa olennaisiin asioihin, varmistetaan halutun lopputuloksen saavuttaminen. Epäonnistuneella tontin hankinnalla voi olla pahimmassa tapauksessa hyvinkin kalliit seuraukset. Mitä tontin hankinnassa tulisi siis huomioida? Millainen on hyvä tontti?

Modernit pientalot

Tekstissä käsitellään erityisesti tontin sisäisten tekijöiden vaikutuksia rakennuksen suunnitteluun ja sitä kautta tontin valintaan. Tontin valintaan liittyy kuitenkin myös yleensä tontin ulkopuolisia tekijöitä, riippuen tulevan rakennuksen / rakennusten käyttötarkoituksesta.


Asuntorakentajalla yksi erityisen tärkeä tontin ulkoinen tekijä on sijainti. Oli kyseessä sitten yksityinen kotiaan rakentava- tai ammattirakentaja; esimerkiksi liikenneyhteydet, alueen asuntojen arvonkehitys ja millaisia mielleyhtymiä kyseinen alue herättää ovat oleellisia tekijöitä tonttihankinnassa. Näiden tekijöiden tarkempi sisältö määräytyy yleensä ammattirakentajilla yrityksen strategian mukaisesti ja yksityisillä omien tarpeiden mukaan.


Rakennuksen suunnittelun näkökulmasta tonttia valittaessa erityisen tärkeitä asioita ovat myös tontin sisäiset tekijät. Lähtökohtaisesti rakennus suunnitellaan aina tontin luomilla ehdoilla.


Ilmansuunnat, mistä aurinko paistaa?


Ilmasuuntien kannalta on tärkeä hahmottaa, miten aurinko paistaa tontille. Aurinko nousee aina idästä ja laskee länteen, keskellä päivää aurinko paistaa etelästä. Ilmansuunnat vaikuttavat olennaisesti siihen, mistä suunnasta luonnonvaloa saadaan ja miten aurinko lämmittää rakennusta.


Rakennus olisi hyvä sijoittaa tontille niin, että oleskelupiha ja mahdolliset terassit saadaan tontin etelä-länsipuolelle. Tällöin maksimoidaan auringonvalo pihalle, jolloin esimerkiksi pihan kasvillisuus saa tarvittavan energiansa auringosta. Rakennuksen sijoittamisella on myös vaikutusta rakennuksen energiatehokkuuteen.


Tilasuunnittelussa yleisesti suositaan makuuhuoneiden sijoittamista rakennuksen pohjoispuolelle, jotta aurinko ei lämmitä eikä valaise huonetta liikaa. Oleskelutiloista taas pyritään avaamaan ikkunat auringonlaskun ja auringonvalon suuntaan eli länteen sekä etelään. Etelästä mahdollistetaan tarvittava luonnonvalo oleskelutiloihin.


Ilmansuunnat vaikuttavat siis hyvin olennaisesti asumismukavuuteen ja asunnon toimivuuteen, joten ne kannattaa huomioida jo tontin hankintaa tehdessä. Arkkitehti pystyy kuitenkin laadukkaalla tilasuunnittelulla löytämään ratkaisut haastavallekin tontille.Pellolla vai kalliolla?


Tontin maaperä eli se mitä pinnan alta löytyy, saattaa monesti aiheuttaa odottamattomia kustannuksia rakennusprojektille. Onkin siis syytä olla tietoinen, millainen maaperä tontilla on ennen tontin hankkimista. Tontille voi esimerkiksi teettää maaperätutkimuksen ennen hankintaa tai muulla tavoin tarkistaa maaperän rakennettavuus. Oleellista on tiedostaa, kuinka kantava maaperä on, tarvitseeko tontilla räjäytellä kalliota tai paaluttaa savista maaperää.


Mitä suuremmat korkeuserot tontilla on, sitä enemmän rakennussuunnittelu vaatii aikaa ja arkkitehdin ammattitaitoa, mm. esteettömyysvaatimusten täyttäminen vaikeutuu. Monesti suurilla korkeuseroilla varustetut tontit vaativat erityistoimenpiteitä, kuten tukimuuria tai korkeampaa sokkelia. Nämä tietysti luovat lisäkustannuksia rakentamiselle verrattuna tasaisempaan tonttiin.


Asema-kaava alueen ulkopuolella myös kunnallistekniikan etäisyys tontista kannattaa myös tarkistaa, jotta tontin kustannuksista saadaan realistinen kuva ennen rakentamista. Mitä pidemmän matkaa tekniikkaa tulee rakentaa tontille, sitä enemmän kustannuksia syntyy.


Tutustu kaavamääräyksiin


Asemakaava-alueella sijaitsevalla tontille rakennusluvan saa aina määräysten mukaiselle rakennukselle, kun taas haja-asutusalueella kannattaa ottaa yhteys rakennusvalvontaan varmistaakseen, että tontille saa rakennusluvan. Tonttia koskevat määräykset vaihtelevat tonteittain ja saattavat määrittää hyvinkin tarkasti minkälainen rakennuksesta tulee suunnitella.


Määräyksissä voidaan määritellä esimerkiksi talon sijainti, kerroslukumäärä, talon muoto, tieliittymän sijainti, kattomuoto ja väritys. Yksi tärkeimmistä on kuitenkin rakennusoikeuden määrä, joka ilmoitetaan asemakaavassa joko suoraan neliömetreinä tai e-lukuna eli tehokkuuslukuna. Rakennusoikeuden määrällä on usein varsinkin asemakaava-alueella suora yhteys tontin arvoon.


Nykymääräysten mukaan myös rakennuspaikan läheisyydessä olevat melunlähteet vaikuttavat merkittävästi rakennuksen tilajärjestelyihin ja oleskelupihan sijoitteluun.


Jos tontilla on tarkat kaavamääräykset, arkkitehdin rooli korostuu entisestään. Arkkitehdin avulla on mahdollista löytää luovia ratkaisuja määräysten ja asiakkaan toiveiden yhteensovittamiseksi.


Rivitalo tontilla

Hyvän tontin tunnusmerkkejä


Millainen on sitten hyvä tontti? Hyvää tonttia on oikeastaan mahdoton määritellä yksiselitteisesti, sillä myös rakentajan tarpeet ovat aina erilaisia. Kuitenkin kun yllä mainitut tekijät on huomioitu ja tontti on ne tiedostaen valittu, kyseessä on hyvä tontti. Hyvä tontti tarjoaa mahdollisuudet toteuttaa haluttu lopputulos.


Jos kuitenkin mietitään asumismukavuuden ja kustannusten kannalta parasta vaihtoehtoa, kannattaa valita tontti, jossa:


  • Ilmansuunnat ovat suotuisat, pihan saa suunnattua etelä-länsi -suuntaan

  • Maaperä on kelvollinen rakentamiselle

  • Tontin korkovaihtelu tukee haluamaasi talotyyppiä

  • Asemakaava- ja rakentamismääräykset sallivat haluamasi talon rakentamisen


Hyvällä arkkitehdilla on kuitenkin kyky tehdä haastavastakin tontista hyvä tontti.

Arkkitehtia voi kuitenkin hyödyntää jo tontin hankkimisvaiheessa, jolloin arkkitehdista saadaan hyvä tuki arvioimaan tontin rakentamismahdollisuuksia.


Yleensä arkkitehdin suunnittelu alkaa karkealla tontinkäyttöluonnoksella, josta näkee, miten tontille olisi mahdollista rakentaa ja kuinka paljon. Me teemme tontinkäyttöluonnokset vaivattomasti kiinteällä hinnalla, tarjouksen voit pyytää ottamalla yhteyttä.

댓글


bottom of page