top of page

Arvoa asuntorakentajalle arkkitehtitoimistosta

Miten arkkitehtitoimisto luo arvoa rakennusliikkeelle? Tekstissä tutustutaan arkkitehtitoimiston mahdollisuuksiin luoda arvoa asuntorakentajalle.Jotta voidaan luoda arvoa, on hyvä ensin ymmärtää mitä arvo itsessään tarkoittaa. Arvon eri osa-alueet jaetaan perinteisesti taloudelliseen, toiminnalliseen, emotionaaliseen sekä symboliseen arvoon. Kun puhutaan erityisesti asuntorakentamisesta, asunto edustaa usein käyttäjälleen kaikkia näitä arvon osa-alueita. Asunnon taloudellinen arvo syntyy sen arvosta materiaalisena sijoituksena, kun muut arvon eri osa-alueet liittyvät asunnossa erityisesti asunnon arvoon kotina. Yhtenä toiminnallisena arvona toimii erityisesti asunnon tarjoamat hyödyt käyttäjän arjessa ja emotionaalisena arvona kodin luomat tunteet kuten turvallisuuden tunne. Symbolista arvoa on esimerkiksi asunnon luoma statusarvo.


Merkittävimpänä tekijänä asunnon taloudellista arvoa määrittelee yleensä asunnon sijainti. Mitä keskeisemmällä paikalla asunto sijaitsee, sitä arvokkaammaksi kuluttajat sen määrittelevät. Toisena merkittävänä tekijänä on rakennuskustannukset, joihin arkkitehti pystyy vaikuttamaan olennaisesti. Lisäksi arkkitehti pystyy vaikuttamaan merkittävästi asunnon toiminnalliseen arvoon, asunnon laadullisten tekijöiden kautta. Toiminnallisen arvon luonnissa on kuitenkin oleellista tuntea markkinoiden arvostamat toiminnalliset tekijät.Jotta arkkitehtitoimisto voi luoda arvoa asiakkaalleen, on erityisen tärkeää ymmärtää asiakkaan liiketoimintakonsepti.

On valtavasti merkitystä, perustuuko asiakkaan liiketoiminta esimerkiksi rakentamisesta saatavaan voittoon vai kiinteistöjen omistamiseen ja vuokraamiseen.


Jos asiakkaan liiketoiminta perustuu rakentamisesta syntyvään voittoon, on hän silloin yleensä sitoutunut toteuttamaan rakennuksen ennalta sovitulla hinnalla tilaajalleen. Tällöin arkkitehti voi vaikuttaa merkittävästi oman asiakkaansa voittoon esimerkiksi rakennuskustannusten kautta. On kuitenkin huomattava, että ala on hyvin kilpailtu ja merkittävää kilpailuetua ei ole saatavilla rakentamisen kustannuksissa, materiaaleissa tai työvoimassa. Tällöin siis korostuu erityisesti tehokkuus sekä laadulliset tekijät, joihin arkkitehtitoimisto voi erityisesti olla vaikuttamassa ammattitaidollaan. Lisäksi kilpailuetua voidaan luoda arkkitehtitoimiston ja asiakkaan välisellä pitkä-aikaisella kumppanuudella, jossa yhteistyötä tehdään yhteisten tavoitteiden eteen. Kun yhteistyö on pitkäjänteistä ja tavoitteellista, luodaan sen avulla esimerkiksi vakioitujen suunnitteluratkaisujen avulla ja yhteisellä kehitystyöllä arvoa molempien liiketoiminnalle.


Kun asiakkaan liiketoiminta perustuu kiinteistöjen omistamiseen ja vuokraamiseen, on selvää, että arkkitehtuurin avulla kiinteistöjen arvoon pystytään vaikuttamaan. On oleellista huomata, että tässä tapauksessa asiakkaan voitto syntyy pidemmällä aikavälillä, kun taas itse rakentamisesta voittoa tavoittelevan asiakkaan voitto syntyy rakennushankkeen aikana. Kiinteistöjen omistajalla siis korostuvat rakennuksen arkkitehtuurin ja kestävyyden kautta syntyvä arvon kehitys. Asiakkaan ollessa kiinteistöjen omistaja, erityisesti taitavalla arkkitehtuurilla sekä ammattitaidolla asiakkaan toiveiden ja määräysten yhteensovittamisessa luodaan arvoa asiakkaalle.


Arkadi suunnittelee asuntoja asuntorakentajien kumppanina yli 1000 asunnon kokemuksella. Kokemuksemme ansiosta olemme kehittyneet ammattitaitoiseksi kumppaniksi eri rakennusliikkeille ympäri Suomea. Ymmärrämme roolimme asiakkaidemme liiketoiminnassa ja haluamme olla luomassa lisäarvoa asiakkaillemme. Jos etsit kumppania rakennushankkeeseesi, ota yhteyttä niin keskustellaan mahdollisesta yhteistyöstä.
Piditkö tätä blogitekstiä hyödyllisenä?

  • Kyllä

  • EiComments


bottom of page